Czech English

KISES Charity India hledá partnery pro spolupráci

15.6.2018
FoRS
Když v roce 1999 Mr. Shoury Babu Rebba založil NNO KISES (Kiranmayi Socio Educational Society), splnil tak sen i jeho ženě, Mrs. RajaniSuram, pracovat pro lepší život chudých a marginalizovaných. Od té chvíle začali pracovat s rybáři a farmáři v oblasti Krishna v Indii. Zatím se jim podařilo zavést systém vody a sanitace (WASH) a program pro zdraví matek, jež vedl k aktivní participaci žen v oblasti. Vedle toho se do velké míry soustředí na práci s dětmi – stavění hostelů pro děti migrantů a pomoc dětem pracujícím na skládce. Za pomoci švýcarské organizace Terre des homes postavili zdravotnické středisko pro asi 36 000 lidí z 25 vesnic. Hlavním cílem projektu je poskytnutí přístřeší, potravy, vzdělání, zdraví a další možnosti neprivilegovaným dětem. Tento projekt je pak součástí širšího programu zajišťování rodičovské péče a ekonomické bezpečnosti za účelem ochrany práv dětí na vzdělání. Díky programu mohou děti chodit do školy a dokončit alespoň základní vzdělání. Aby však mohl program dále dobře fungovat, organizace KISES hledá partnery pro spolupráci. Více info na těchto stránkách: www.kisesngo.org www.kisesindia.com https://www.youtube.com/channel/UC2CH1529LM_a5EkMuDso50w

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace