Czech English

Klimatická konference v Paříži (COP21)

4.12.2015
FoRS

Jak jistě mnozí z Vás vědí, v těchto dnech (30. 11. – 11. 12. 2015) probíhá v Paříži 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (neboli Klimatická konference známá pod zkratkou COP21). Cílem COP21 je po více než dvaceti letech jednání OSN dosáhnout pevné, právně závazné a univerzální dohody o klimatu, s jednotným cílem udržet globální oteplování pod hranicí 2°C. Dohoda, která vzejde z konference v Paříži, by měla nahradit Kjótský protokol z roku 1997. Pravidelné aktuality z každého dne konání konference můžete sledovat na stránkách Klimatické koalice zde. Více se o COP21 dozvíte dále například na stránkách analytického centra Glopolis zde. Aktualizace, tweety a dění na COP21 v Paříži můžete do 11. prosince též sledovat na Storify, díky členům CONCORDu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace