Czech English

Konference na téma: Sladění práce a rodiny

10.6.2015
FoRS

Mnoho rodin dnes stojí před otázkou, jak spojit práci se zaměstnáním. K tomu se často přidáá i potřeba zajištění péče o seniory. Na konferenci budou účastníci hledat nové koncepty a cesty, jak péči o rodinu s prací skloubit. Konference se bude konat 18. června od 9 hodin v Jednacím sále, Valdštejnský palác, vstup z Valdštejnské ulice (recepce A).

Konferenci zahájí Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Werner Böhler, ředitel zastoupení KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG v ČR a SR.

Záštitu nad touto konferencí převzali: místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská, Ministerstvo kultury a KDU-ČSL. Finančně konferenci podpořila nadace Konrad Adenauer Stiftung.

Registrujte se prosím do 16. června na email halfaroval@senat.cz nebo telefon +420731124363.

Další informace se dozvíte v programu, který najdete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace