Czech English

Konference PPZRS

Konference Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Dne 23. dubna se uskuteční konference s názvem Průzkum trhu a podpora podnikání v rozvojových zemích. Konference se bude týkat modelů podpory malého a středního podnikání v rozvojových zemích prostřednictvím aktivit soukromého sektoru v České republice. Jednou z forem podpory je i tzv. expertní dobrovolnictví (dobrovolná účast expertů z vyspělé země). Na akci vystoupí zástupce belgické organizace, která se expertním dobrovolnictvím zabývá, zástupci MZV, OECD i neziskového sektoru. Zároveň konference poukáže na význam a smysl dobrovolnické práce na obecné rovině. Vzhledem k velké účasti zástupců ze soukromé sféry bude akce jedinečnou příležitostí pro zástupce neziskových organizací prohloubit pokračující diskuzi s privátním sektorem a přinést tak svůj pohled na danou problematiku. Pozvánku naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace