Czech English

Lékaři bez hranic a Missing Maps – online mapathon 2022 #1

Podpořte práci humanitárních organizací tím, že pomůžete mapovat v Konžské demokratické republice. Mapathon se koná 1. dubna v čase 17:30 – 20:30 u příležitosti Noci Geografie. Společně ho organizují Lékaři bez hranic a dobrovolníci z české komunity Missing Maps. Potkáme se na zoomu a budeme společně podle satelitních snímků vytvářet v OpenStreetMap mapu pro týmy Lékařů bez hranic v terénu. Více informací a registrace zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace