Czech English

FoRS – Ostuda trvá: vláda škrtá pomoc rozvojovým zemím se zvládáním klimatické krize

(28. 4. 2020) Česká republika má v příštím roce přispět částkou 50 milionů korun do Zeleného klimatického fondu, který rozvojovým zemím pomáhá se zvládnutím klimatické krize. Tento příspěvek by měl být financován z prodeje emisních povolenek, který Ministerstvu životního prostředí přináší 4 miliardy korun ročně. Ministerstvo financí se ale v souvislosti s pandemií koronaviru staví proti návrhu MŽP na tento příspěvek. Šíření koronaviru v rozvojových zemích nicméně současné krize, včetně té klimatické, prohlubuje. Je tedy nutné, aby ČR pokračovala ve financování rozvojové pomoci a pomohla předejít zhoršení humanitární situace v rozvojových zemích. Více naleznete v článku od Kláry Sutlovičové (FoRS).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace