Czech English

Autor: admin

WHO – Vyjádření k potravinové krizi v Africkém rohu

Světová zdravotnická organizace naléhavě žádá o 123,7 milionů dolarů na poskytnutí nouzové pomoci milionům lidí, kteří čelí bezprecedentní potravinové a zdravotní krizi v Africkém rohu. Organizace tento týden varovala, že Africký roh zažívá jednu z nejhorších potravinových krizí za posledních 70 let. Odhaduje se, že v regionu je již 4,2 milionu uprchlíků a žadatelů o azyl, přičemž se očekává, že toto číslo poroste, protože stále více lidí bude nuceno opustit své domovy. Více v článku zde.

Fakta o klimatu – Nová epizoda Podcastu 2050

Poslechněte si nový díl Podcastu 2050 na téma „Vlny veder – jak vznikají a jejich souvislost s klimatickou změnou“. Červenec 2022 byl v Evropě charakteristický extrémními vlnami veder. Ondráš Přibyla v rozhovoru vysvětluje, jak vlny veder vznikají, jaké měly v poslední době projevy a proč jsou kvůli změnám klimatu dnes čím dál častější a intenzivnější. Tento díl se také dotýká otázky adaptace naší krajiny a měst na stále teplejší počasí, které nás v následujících desetiletích čeká a rozhodně se mu nevyhneme. K poslechu zde

Člověk v tísni – Rozhovor s Petrem Drbohlavem pro iROZHLAS

Petr Drbohlav, regionální ředitel pro Východní partnerství a Balkán v Člověku v tísni se minulý týden vrátil z Ukrajiny, kde koordinoval humanitární pomoc. Pomoc se týkala zejména přípravy na zimu, která bude podle humanitárních pracovníků kritická. „Na zimu nebudou Ukrajinci připravení, čekejme další vlnu uprchlíků“, říká Petr Drbohlav. Celý rozhovor je k přečtení zde.

ADRA – ADRAběh

Tradiční ADRAběh se letos koná v termínu 28. září až 9. října. Výtěžek ze startovného s podtitulem „Běžím proti samotě“ poputuje na činnost dobrovolnických center ADRA. Pokud se chcete zapojit jako firma a využít tak běh jako příležitost pro teambuilding a zapojení firmy v rámci CSR, kontaktujte Renátu Benešovou Chlebkovou na emailu renata.chlebkova@adra.cz. Více informací o akci zde.

ČVUT – Letní škola rozvojových a humanitárních projektů "Rozvojové září"

Rozvojové září je letní škola zaměřená na rozvojové a humanitární projekty a jejich technické aspekty. Přes dvacet odborníků z různých oborů představí odborná témata nebo Vás seznámí se svými projekty. Cílem Rozvojového září je propojit odborníky a studenty s technickým a netechnickým zaměřením tak, aby byla podpořena mezioborová spolupráce. Škola proběhne 5 – 9. září. Více informací zdePředběžná přihláška zde.

SIRIRI – Přijďte v srpnu na kávu

Máte v srpnu cestu na Pohořelec či na Pražský hrad? Zpříjemněte si ji zastávkou na dobrou kávu. Zakoupením kávy a dobrot v Café Nezisk podpoříte po celý srpen organizaci SIRIRI – veškerý zisk z prodeje kavárny půjde na projekty organizace. Navíc se můžete podívat i na kousky z eshopu a rovnou si z nich i něco vybrat. Akce trvá od 1. do 31. srpna.

FoRS se setkal s poslancem Hayato Okamurou

Česká republika dlouhodobě neplní závazky, ke kterým se v oficiální rozvojové pomoci (ODA), zavázala. Ačkoli by český příspěvek měl činit 0,33 % k hrubému národnímu důchodu (do roku 2030), podařilo se pro ODA v roce 2021 vyčlenit pouhých 0,13 % k HND. Tento trend trvá, a proto je jedním z nejvýznamnějších cílů FoRS informovat politiky a zástupce veřejných institucí o důležitosti zahraniční rozvojové spolupráce. Ředitel FoRS, Pavel Přibyl, a policy officerka, Kateřina Kunz, se setkali s Hayatem Okamurou, poslancem a členem Podvýboru pro rozvojovou spolupráci v Poslanecké sněmovně. Během schůzky ho informovali o situaci a výzvách, kterým členové FoRS aktivní v zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci čelí, a pozvali ho také na mezinárodní konferenci FoRS. Ta proběhne v listopadu v rámci českého předsednictví a bude věnována tématu odolnosti komunit v křehkých regionech.

FoRS v newsletteru CONCORD Sweden

Česká republika přebírá předsednictví Rady EU po Francii. Přečtěte si o aktivitách FoRS i o tom, jaké bylo předsednictví pro francouzskou platformu Coordination SUD. Rozhovory byly publikovány v článku třetího partnera v předsednickém triu – organizace CONCORD Sweden. (volně přeloženo ze švédštiny, originál najdete ZDE)

Od pandemie k válce – Francie předává předsednictví České republice

Podle Lizy Gatineau Radelli z platformy Coordination SUD je potřeba více prostoru pro dialog mezi občanskou společností v Evropě a Africe. Kateřina Kosmatová z české platformy FoRS říká, že díky válce na Ukrajině se dostává hlavní pozornosti domácí agendě – zároveň ale současná situace přispěla ke zvýšenému zájmu o lidská práva na mezinárodní úrovni. O roli EU jako globálního hráče jsme hovořili se sesterskými organizacemi CONCORD Sweden.

Na jaře 2023 převezme předsednictví EU Švédsko, které bude následovat Českou republiku, jež se předsednictví ujala letos v létě, a Francii, která předsednictví převzala v zimě. V rámci společného předsednického projektu EU CONCORD Sweden spolupracuje s platformami občanské společnosti FoRS v České republice a Coordination SUD ve Francii na posílení povědomí veřejnosti o EU jako globálním aktérovi.

Liza Gatineau Radelli, projektová manažerka organizace Coordination SUD
  • Co bylo nejzajímavějšími okamžiky během francouzského předsednictví?

Uspořádali jsme řadu aktivit s důrazem na osvětu a mezinárodní solidaritu, podpořili jsme také diskusi o tom, jak učinit EU transparentnější, spravedlivější a udržitelnější. Vytvořili jsme prostor pro dialog mezi organizacemi občanské společnosti a akademickými pracovníky a posílili jejich znalosti o EU i jejich schopnost ovlivňovat dění na úrovni EU. Naše aktivity směřovaly na zlepšení vztahů mezi politiky a aktéry občanské společnosti, zvýšily povědomí mladých lidí o úloze EU v oblasti mezinárodní solidarity. Přišli jsme také na několik důležitých závěrů. Jedním z nich je potřeba prostoru pro dialog mezi občanskou společností v Africe a Evropě a napomoci tak partnerství mezi EU a Africkou unií. Uspořádali jsme konferenci spojující africké a evropské organizace občanské společnosti, více se o ní můžete dočíst zde. Dalším poučením je, že při diskuzi o mezinárodních partnerstvích musíme zpochybnit naše doposud zajeté postupy a způsoby, jakým partnerství mezi „globálním jihem“ a „globálním severem“ vedeme. Musíme budovat inkluzivní, spravedlivé a rovnocenné vztahy. Dozvěděli jsme se také, že osvěta o přístupu EU k mezinárodní solidaritě zůstává stále výzvou. Toto téma je pro mnohé velmi abstraktní. Vzdělávání občanů, zejména pak mladých lidí, má zásadní význam pro zvýšení porozumění.

„Musíme budovat mezi aktéry „globálního jihu“ a „globálního severu“ inkluzivní, spravedlivé a rovnocenné vztahy.“ Liza Gatineau Radelli

  • Co bylo nejnáročnější?

Největší akcí, kterou jsme pořádali, byly Dny afrických a evropských občanských společností, které se konaly 6. a 7. května v Paříži. Kvůli pandemii Covid-19 a politické situaci bylo uspořádání tak důležitého setkání obtížnější než obvykle. Původně jsme plánovali organizaci Dnů občanských společností už na začátku roku 2022. Protože však pandemie omezila mezinárodní cestování, museli jsme je odložit. Nakonec se ukázalo, že bylo velmi dobré sejít se až několik měsíců po summitu AU-EU. Mohli jsme tak navázat na doporučení a rozhodnutí, která z něj vzešla.

  • Která otázka udržitelného globálního rozvoje je v současné době ve Francii nejvíce diskutována?

Coordination SUD v současné době pracuje na tom, aby se veřejné orgány a aktéři občanské společnosti více zapojili do Agendy 2030 a globálních cílů. Francouzské vládě stále chybí dostatečná politická vůle a odhodlání k provádění Agendy 2030. Globální cíle jsou příliš často využívány jako komunikační nástroj, nejsou ale následovány činy.

Kateřina Kosmatová je komunikační koordinátorkou české platformy FoRS. Česká republika přebírá předsednictví Rady EU 1. července 2022.
  • Jaké jsou vaše cíle pro projekt předsednictví?

Chceme se zaměřit především na zvýšení osvěty o zahraniční rozvojové spolupráci a najít pro ni podporu mezi širokou veřejností i politiky. Na tento úkol nejsme v sekretariátu FoRS sami, ale prostřednictvím mnoha akcí a komunikačních kampaní nám pomáhá řada našich členských organizací. Posilujeme kapacitu organizací občanské společnosti a koordinujeme naše kroky v oblasti komunikace a advokačních aktivit, aby jejich dopad byl významnější. Vytvořili jsme pracovní skupinu, která se věnuje českému předsednictví, uspořádali velké školení zaměřené na znalosti z oblasti komunikace. Máme za to, že vládní priority pro předsednictví Rady EU jsou nastaveny dobře, nicméně je potřeba zaměřit pozornost i na jiná místa než na Ukrajinu. Zejména na nestabilní prostředí na Blízkém východě a v Africe.

„Naším hlavním cílem je informovat veřejnost a politiky o významu zahraniční rozvojové spolupráce jakožto nástroje pro posílení odolnosti i v členských státech EU, včetně České republiky. Výše její podpory v České republice patří k nejnižším v EU a OECD.“

  • Jak ovlivnila válka na Ukrajině samotný projekt a snahy o udržitelný rozvoj?

Válka na Ukrajině měla významný dopad na naši společnost, a tedy i na politické priority nejen českého předsednictví. Do České republiky přišlo více než 300 000 ukrajinských uprchlíků a pozornost se soustředí především na domácí agendu: uprchlickou krizi, vysokou inflaci, otázky energetické bezpečnosti a obecnou připravenost na hybridní hrozby. „Naším hlavním cílem je informovat veřejnost a politiky o významu zahraniční rozvojové spolupráce jakožto nástroje pro posílení odolnosti i v členských státech EU, včetně České republiky. Výše její podpory v České republice patří k nejnižším v EU a OECD.“

Více o prioritách a aktivitách FoRS.

 

FoRS v newsletteru CONCORD Europe

Předsednický projekt „“Směrem k otevřené, spravedlivé a udržitelné Evropě ve světě“ byl zahájen již rumunským předsednictvím na začátku roku 2019. Představuje společnou cestu národních platforem, které hájí nebo budou hájit předsednictví Rady EU. Projekt umožňuje platformám a konfederaci CONCORD úzce spolupracovat a přibližovat se vizi udržitelného a spravedlivého světa.

Česká republika se kormidla ujmula po Francii. Přečtěte si o programu FoRS, který byl otištěn v newsletteru CONCORD, pro období předsednictví (volně přeloženo z anglického originálu).

FoRS se připravoval na aktivity spojené s českým předsednictvím v Radě EU velmi intenzivně; vedl rozsáhlé diskuse se svými členskými organizacemi i dalšími partnery, aby na jejich základě stanovil priority. Veškeré aktivity FoRS jsou možné díky předsednickému projektu EU tria Francie-Česko-Švédsko a CONCORD, který je podpořen DG INTPA.
Cíle FoRS jsou zaměřeny především na zvýšení povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci a posilování její podpory mezi veřejností i decision makery. Oslovení širší veřejnosti nezajišťuje sekretariát FoRS sám, ale také prostřednictvím dalších členských organizací.

FoRS posiluje kapacity organizací občanské společnosti a koordinuje kroky v oblasti komunikačních i advokačních aktivit, což by mělo zvýšit jejich dopad. Za tímto účelem byla zřízena pracovní skupina FoRS speciálně se věnující českému předsednictví, bylo také zorganizováno dvoudenní školení ke zlepšení komunikace. Devátého a desátého listopadu se v Praze uskuteční mezinárodní konference FoRS „Odolnost jako úkol: Jak pomoci lidem v nestabilních regionech vyrovnat se s komplexními krizemi“.

Ruská invaze na Ukrajinu představuje nečekanou globální výzvu a významně ovlivnila projekt. Pozornost českých občanů a politiků se soustředí především na vnitřní problémy země: uprchlickou krizi, vysokou inflaci, energetickou bezpečnost a hybridní hrozby. Cílem FoRS je přesto důrazně informovat veřejnost a politiky o významu rozvojové spolupráce jakožto nástroje, který tím, že zlepšuje život lidí mimo EU, přispívá také k odolnosti občanů členských států EU, včetně Česka.

Celý newsletter věnovaný předsednickému projektu si můžete přečíst v anglickém jazyce ZDE.

 

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace