Czech English

Ministerstvo zahraničních věcí – Česko úspěšně představilo v OSN svůj Dobrovolný národní přezkum (VNR) naplňování Cílů udržitelného rozvoje

  • Úvod
  • Novinky z ČR a ze světa
  • Ministerstvo zahraničních věcí – Česko úspěšně představilo v OSN svůj Dobrovolný národní přezkum (VNR) naplňování Cílů udržitelného rozvoje

Česká republika představila dne 12. července 2021 svůj druhý Národní dobrovolný přezkum (Voluntary National Review) naplňování cílů Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Výsledky českého přezkumu byly v online formě prezentovány v rámci Politického fóra (High Level Political Forum, HLPF) organizovaného každoročně OSN v New Yorku. Za účelem prezentace VNR poskytla ČR zvláštní zprávu o naplňování cílů v Česku. Video je možno shlédnout zde,  VNR zprávu České republiky si můžete v české či v anglické verzi přečíst na webu ČR 2030. Celou prezentaci VNR lze zhlédnout na serveru UN TV. Ostatní informace zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace