Czech English

MZV ČR – Výsledky humanitárních dotací 2022

MZV zveřejnilo výsledky humanitárních dotací pro letošní rok. Celkem bylo rozděleno 111,5 mil. Kč:7,5 mil. Kč v dotační výzvě „DRR a odolnost“ mezi 3 z 6 projektů a 104 mil. Kč v dotační výzvě „Komplexní a stabilizační pomoc“ mezi 21 z celkem 35 projektů. Dále u 5 projektů hodnotící komise doporučila vyhovět žádosti o víceletou spolupráci formou Memoranda o porozumění.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace