Czech English

Nadace OSF – Active Citizens Fund: vyhlášení nové výzvy na posílení digitálních kompetencí neziskových organizací

  • Úvod
  • Grantové příležitosti
  • Nadace OSF – Active Citizens Fund: vyhlášení nové výzvy na posílení digitálních kompetencí neziskových organizací

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se – tj. aby neziskové organizace:

  • cíleně a efektivněji používaly digitální nástroje pro svou práci, aktivity, služby
  • více využívaly technologie pro nabídku svých služeb (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení cílových skupin a dostupnost služeb
  • více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování obce, zlepší dostupnost úřadů apod.

Výše grantu je  30 – 70 000 Kč, a to na projekt v délce 1–12 měsíců. Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, deadline podání žádostí je do 31. 5. 2021. Veškeré informace naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace