Czech English

Národní institut pro další vzdělávání: Udržitelný rozvoj světa

Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci ke globálnímu rozvojovému vzdělávání s názvem Udržitelný rozvoj světa, která se bude konat dne 31. 10. 2018 v Autoklubu ČR, Opletalova ulice 1337/29, Praha 1. Cílem konference je seznámení účastníků se záměry MŠMT, MZV, NIDV, NÚV a Pedagogické fakulty UK v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV), s jeho významem z pohledu státních institucí a představení možností podpory škol a školských zařízení v oblasti GRV ze strany státu. Více informací a registrace ZDE.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace