Czech English

NaZemi & FoRS – konference Fórum pro změnu

22.10.2015
admin
Na začátku listopadu, tj. v úterý 3. 11. 2015 (13 – 18 hod., v Goethe-Institutu) pořádá organizace NaZemi spolu s  FoRS unikátní konferenci Fórum pro změnu, jejímž cílem je podpořit společné úsilí ve zlepšování pracovních podmínek v obuvnickém a oděvním průmyslu ve světě. Další snahou je vytvořit prostor pro vzájemný mezisektorový dialog aktérů z řad firem, politiků, státní správy, občanské společnosti a akademické sféry. Na konferenci vystoupí například Ruth KellyActionAid, která se dlouhodobě věnuje souvislostem mezinárodního obchodu a rozvoje. Vedle řady zástupců nevládních organizací se akce zúčastní například firma ZOOT a Merchyou. Účast přislíbili také zástupci Ministerstva zahraničních věcí a České rozvojové agentury. Bližší informace naleznete zde, program akce naleznete zde. Pokud máte zájem, můžete se do 30. října 2015 zaregistrovat zde. Pozor, kapacita je omezená!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace