Czech English

NeoN – nově možnost pro členy FoRS odebírat newsletter NeoN

Neon pro vás sleduje hlavní kauzy dotýkající se demokracie a právního státu, co by vám mohlo uniknout a přitom to mění podmínky jak pro fungování občanské společnosti, tak i cestu ČR k udržitelnému rozvoji. Dozvíte se, co dělají jiné advokační sítě a organizace, co hýbe evropskou politikou a co se děje v okolních zemích kolem demokracie a podmínek pro nevládky. Díky tomu můžete získat všeobecný přehled o politickém i legislativním prostředí, propojit se s dalšími organizacemi nebo se zapojit do společné advokační práce. Neswletter pro vás připravuje 2x do měsíce tým Glopolis a neformální síť NeoN. K odběru se můžete přihlásit zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace