Czech English

NESEHNUTÍ – Podpora ekologicky orientovaných kampaní na jihu Ukrajiny

Ochrana cenných stepí a luk, důraz na kvalitu zemědělské produkce nebo boj proti znečišťování řek. Právě taková ekologická témata řeší na jihu Ukrajiny občanské iniciativy, které začalo v první polovině letošního roku NESEHNUTÍ podporovat. Konkrétní podpořené iniciativy zde. Organizace také nadále pomáhá tamním kampaním na ochranu lidí před negativními dopady těžby uranu a na ochranu klimatu. Kromě finanční podpory využívají ukrajinské iniciativy také české vědomosti a zkušenosti. Podrobnější informace o občanských iniciativách, které NESEHNUTÍ podporuje v zahraničí zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace