Czech English

Neslyšící s nadějí – Fórum neslyšících

9.10.2015
FoRS

Seminář s názvem Fórum neslyšících 2015 bude organizován 5. listopadu 2015 v prostorách Informačního centra OSN. Nabízí se možnost získat informace o národní problematice  osob se zdravotním postižením v ČR ilustrující důležitost spolupráce s politiky. 

Hlavním tématem bude fakt, že Česká republika ještě neratifikovala Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Zájemci o registraci kontaktujte organizátory prostřednictvím tohoto emailu organizace.nsn@gmail.com  do 23.října 2015. Program si prohlédněte zde. Další informace zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace