Czech English

Newsletter CONCORD

29.10.2014
FoRS
V nejnovějším newsletteru CONCORD se dočtete o následujících tématech:
  • CONCORD reaction to EU budget 2015 vote – S rostoucími globálními rozvojovými a humanitárními problémy není čas pro snižování rozpočtu ze strany EU. Více zde.
  • Climate: CONCORD letter to EU leaders – CONCORD vyzývá představitele Evropské unie, aby přijali ambiciózní rámec do roku 2030 v oblasti klimatu a energetické politiky. Více zde.
  • Serbia: a new role in development? – Přečtěte si blog ohledně účasti Srbska na rozvojové a humanitární pomoci. Více zde.
  • New paper on EU policy coherence – Poslanci v Evropském parlamentu by měli brát v úvahu dopady politik EU v rozvojových zemích. Více zde.
  • „Global Conference 2014“ in Johannesburg – Již podruhé se setkají občané a aktivisté v Jižní Africe v rámci budování iniciativy globálního občanského hnutí. Více zde.
  • New European Commission approved  – Většina v Evropském parlamentu schválila Komisi Jean-Claude Junckera včetně Neven Mimici pro rozvoj. Více zde.
Další informace ohledně plánovaných akcí, pracovních nabídek, projektů a další naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace