Czech English

Newsletter TRIALOG

5.3.2015
adelastiborova

V nejnovějším newsletteru TRIALOGu se dočtete například o lobování EU13 za podmínky financování Evropské komise pro globální vzdělávání a osvětu. Dále si můžete přečíst článek o zahájení Evropského roku rozvoje 2015 na Slovensku, které se konalo 28. ledna za účasti ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka. V Chorvatsku byl Evropský rok rozvoje zahájen 13. února za přítomnosti eurokomisaře Nevena Mimici pro mezinárodní spolupráci a rozvoj. Při této příležitosti byly organizovány dva kulaté stoly, kde zástupci občanské společnosti spolu se zástupci vlády sdíleli zkušenosti chorvatské rozvojové spolupráce a rozvojové pomoci.

V newsletteru jsou také dva příspěvky FoRS. První z nich informuje o setkání akci, která se konala 14. ledna 2015 v Poslanecké sněmovně, kdy se sešli zástupci české rozvojové spolupráce, včetně 12 členů parlamentu z různých výborů a poslanci podpořili zvýšení zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Druhý příspěvek FoRS je o workshopech a semináři, které FoRS pořádal.

O spoustě dalších aktivit NNO a platforem v EU13, zajímavých zdrojích informací i financování a také o pracovních novinkách se dočtete v newsletteru zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace