Czech English

Norské velvyslanectví v Kyjevě – Call for Small-scale Grant Project Proposals 2020

28.2.2020
FoRS

Norské velvyslanectví v Kyjevě vyhlásilo výzvu pro podávání návrhů na projekty pro Ukrajinu. Zvažovány budou projekty týkající se lidských práv a genderové rovnosti; posilování demokratické kultury a tolerance; podpora nezávislých a inovativních médií a posilování svobody slova; či projekty zaměřené na energetickou účinnost na místní úrovni. Více informací o grantové příležitosti zde, uzávěrka pro podání přihlášek je 11. března 2020.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace