Czech English

Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA) – 2020 Call for Applications

21.2.2020
FoRS

Iniciativa otevřené společnosti pro jižní Afriku (OSISA) v současnosti přijímá návrhy programů, které směřují k řešení problémů ve čtyřech prioritních oblastech OSISA: demokracie a dobré vládnutí, ekonomický rozvoj, lidská práva a rovnoprávnost žen. OSISA je součástí světové sítě Nadací otevřené společnosti (Open Society Foundations) a angažuje se v 11 jihoafrických zemích: Angola, Botswana, DRK, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Namibie, Svazijsko, Zambie a Zimbabwe. Více o této grantové příležitosti naleznete zde, deadline pro podání přihlášek je 17. duben 2020

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace