Czech English

Nové humanitární trendy a výzvy při poskytování humanitární pomoci v kontextu konfliktu na Ukrajině: Kulatý stůl v Praze

8. září se v Praze konal odborný kulatý stůl s širokou mezinárodní účastí. Konferenci zorganizoval FoRS ve spolupráci s evropskou platformou VOICE, která spojuje 87 nevládních organizací a platforem aktivních v humanitární pomoci. Přinášíme Vám stručné závěry ze setkání, text je volně přeložen z newsletteru VOICE.

Konflikt na Ukrajině a jeho globální ekonomické dopady zhoršily již tak kritickou humanitární situaci ve světě. V roce 2021 bylo pokryto pouze 54 % humanitárních potřeb a očekává se, že do konce roku 2022 se situace ještě zhorší.

S cílem iniciovat diskuzi o globálním a regionálním humanitárním kontextu v EU a ve světě z pohledu dárců a nevládních organizací uspořádaly VOICE a FoRS společně kulatý stůl. Akce se konala 8. září v Praze v rámci českého předsednictví.

Během jednodenní akce jsme přivítali odborníky včetně zástupců DG ECHO, ministerstev zahraničních věcí z České republiky, Polska, Slovenska a Švédska a také aktéry humanitární pomoci z 15 různých evropských zemí.

Kulatý stůl zahájili předseda správní rady FoRS Richard Schinko a prezident VOICE Dominic Crowley. Věnovali se především zásadové humanitární pomoci s ohledem na konflikt na Ukrajině. Po nich vystoupil náměstek ministra zahraničních věcí České republiky Jiří Kozák, který nastínil priority českého předsednictví. Mezi ně zařadil snižování rizika katastrof, humanitární diplomacie a trojitý nexus.

Na akci proběhly tři zajímavé panelové diskuse:

  1. Pohled na současný humanitární kontext: řešení nových výzev a trendů.
  2. Regionální kulatý stůl: Výzvy a nástroje dárců a nevládních organizací při poskytování zásadové humanitární pomoci v kontextu konfliktu na Ukrajině.
  3. Úvahy o tom, jak řešit rekordní úroveň humanitárních potřeb a zvyšující se nedostatek finančních prostředků před Evropským humanitárním fórem (EHF) 2023.

Setkání byla velmi podnětná a vedla k hlubokému zamyšlení, jak zajistit poskytování zásadové humanitární pomoci a pokrýt prudce rostoucí nedostatek finančních prostředků v situaci, kdy je počet lidí v nouzi na celém světě rekordně vysoký.

Níže uvádíme některé z hlavních závěrů konference:

  • Je třeba dodržovat a podporovat mezinárodní humanitární právo a zajistit ochranu humanitárních pracovníků.
  • Investice do snižování rizika katastrof a preventivních opatření jsou klíčové pro předcházení katastrofám a dalšímu humanitárnímu utrpení.
  • Humanitární vzdělávání je nesmírně důležité pro zajištění toho, aby se na zásady nezapomínalo a byly správně pochopeny.
  • Je třeba poskytovat data o financování humanitární pomoci.
  • Ačkoli se potvrdilo, že pro komplexnější řešení krizí je klíčový přístup založený na propojení, finanční nástroje dosud nebyly upraveny tak, aby to umožňovaly. Rozhodující činitelé, včetně ministerstev financí a politiků, hrají při řešení současných humanitárních problémů zásadní roli. Evropské humanitární fórum může být příležitostí ke zvýšení povědomí politických aktérů o klíčových humanitárních tématech, včetně rozšíření dárcovské základny a řešení rostoucího nedostatku finančních prostředků.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace