Czech English

FoRS a české předsednictví 2022

  • Úvod
  • FoRS a české předsednictví 2022

Záznam panelové diskuze „Učíme (se) a žijeme v neklidné době“

24.11.2022
Záznam panelové diskuze „Učíme (se) a žijeme v neklidné době“ Již podeváté proběhl mezinárodního Týden globálního vzdělávání. Školy a organizace napříč Evropou se věnovaly tématu propojenosti světa, na které byl letošní ročník zaměřen. FoRS společně s dalšími partnery tentokrát pořádal Festival globálního vzdělávání a v rámci něj mimo jiné debatu se skvělými hosty! Žijeme v době post-faktické, době […]

Univerzity pro rozvoj

21.11.2022
Univerzity pro rozvoj Setkání aktérů aktivních v ZRS z akademického, neziskového, veřejného a soukromého sektoru Srdečně Vás zveme na akci určenou aktérům akademického, neziskového, veřejného a soukromého sektoru, kteří jsou aktivní v zahraniční rozvojové spolupráci, humanitární pomoci a globálním rozvojovém vzdělávání a osvětě. Cílem je přiblížit činnost akademického sektoru v těchto oblastech, prodiskutovat jeho specifickou roli, možnosti mezisektorové spolupráce […]

FoRS – Týden globálního vzdělávání

16.11.2022
Devátý ročník mezinárodního Týdne globálního vzdělávání zaklepal na dveře! Organizace sdružené ve FoRS pořádají při této příležitosti Festival Globálního vzdělávání a zaměří se tentokrát na otázku „Jak v dnešním propojeném světě žít udržitelně a co pro to můžeme udělat my jako jednotlivci, studenti, učitelé a občané?“  Festival se koná od úterý 22. do čtvrtka 24. listopadu a potěšíme […]

FoRS – Týden globálního vzdělávání

16.10.2022
Letos v listopadu proběhne již devátý ročník mezinárodního Týdne globálního vzdělávání. Organizace sdružené ve FoRS pořádají v rámci tohoto týdne Festival Globálního vzdělávání a zaměří se na otázku „Jak v dnešním propojeném světě žít udržitelně a co pro to můžeme udělat my jako jednotlivci, studenti, učitelé a občané?“ Těšit se můžete na řadu zajímavých workshopů, panelovou diskuzi a další doprovodný program. Celá akce proběhne […]

Pozvánka – Svědectví z místa: válečné zločiny a porušování lidských práv na okupované Ukrajině

12.10.2022
Členská organizace FoRS – Nesehnutí – Vás ve spolupráci s Markétou Pekarovou Adamovou zvou na veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně, které bude věnováno přímým svědectvím z okupované Ukrajiny. Mezi řečníky vystoupí zástupci/kyně ukrajinské občanské společnosti a obhájci/kyně lidských práv, projevy budou tlumočeny do češtiny. Akcí Vás provede moderátor David Stulík, bývalý tiskový atašé na Delegaci […]

Člověk v tísni: V Praze proběhlo jednání o nových výzvách a trendech humanitární pomoci na pozadí války na Ukrajině 

6.10.2022
Článek Člověka v tísni o zářijové humanitární panelové diskuzi FoRS a platformy VOICE. Originální znění od autorky Michaly Traplové k dispozici zde: V září 2022 proběhla v paláci ARA mezinárodní diskuze na téma “Nové humanitární trendy a výzvy ve světle války na Ukrajině”. Akci pořádalo České fórum pro rozvojovou spolupráci spolu s VOICE – sítí […]

Nové humanitární trendy a výzvy při poskytování humanitární pomoci v kontextu konfliktu na Ukrajině: Kulatý stůl v Praze

30.9.2022
8. září se v Praze konal odborný kulatý stůl s širokou mezinárodní účastí. Konferenci zorganizoval FoRS ve spolupráci s evropskou platformou VOICE, která spojuje 87 nevládních organizací a platforem aktivních v humanitární pomoci. Přinášíme Vám stručné závěry ze setkání, text je volně přeložen z newsletteru VOICE. Konflikt na Ukrajině a jeho globální ekonomické dopady zhoršily […]

FoRS –⁠ member of the month in CONCORD Europe

27.9.2022
FoRS was highlighted as ‚Member of the Month‘ in the CONCORD’s popular newsletter. CONCORD Europe is a European confederation of NGOs active in development cooperation. It brings together 58 organisations representing more than 2,600 NGOs and millions of citizens across Europe. We are delighted and we really appreciate it. Read the newsletter, subscribe to it […]

Upcoming events of FoRS

27.9.2022
In the second half of 2022 FoRS has been busy preparing the activities linked to the Czech Presidency of the Council of the EU. Thanks to the European Presidency project “Towards an open, fair and sustainable Europe in the World”, the FoRS Secretariat organize a large number of events this year. Other activities are enabled […]

Conference of FoRS: Resilience as a task: How to help people in fragile regions to cope with complex crises

22.9.2022
The conference is held under the auspices of Foreign Minister Jan Lipavský, Minister for European Affairs Mikuláš Bek and the Czech EU Presidency 9-10 NOVEMBER PRAGUE, ARA PALACE Our times are characterized by the growing impacts of climate and other environmental crises, armed conflicts, including the war in Ukraine, and the ensuing food crisis in […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace