Czech English

NSC – Rule of Law Youth Network

24.11.2023
FoRS

V souvislosti se současnými hrozbami, kterým demokracie čelí, spouští Rada Evropy „Rule of Law Youth Network“ (RoLYN). Rok 2024-2025 bude věnován rozvoji sítě činitelů, kteří se specializují na boj proti korupci, přičemž se zaměří zejména na souvislosti mezi korupcí a zhoršováním životního prostředí. RoLYN se bude skládat až z 20 zástupců mládežnických organizací, sdružení a/nebo sítí, kteří budou jmenováni na dvouletý mandát. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace