Czech English

U.S. Embassy Kyiv’s Office – DCP, Priority Region: Ukraine

8.12.2023
FoRS

Kancelář velvyslanectví USA v Kyjevě vyhlašuje otevřenou soutěž pro organizace, které předloží žádosti do jedenáctého kola programu DCP, aby pokračovaly v budování partnerství pro zahraniční pomoc USA s 11 způsobilými partnerskými dárcovskými vládami (PDG) ve střední a východní Evropě zaměřené na podporu Ukrajiny v kontextu evropské integrace, demokratické transformace, míru a bezpečnosti. Více informací zde.

 

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace