Czech English

ODI – Diskuze „The global response to refugees and vulnerable migrants“ (DOSTUPNÉ ONLINE!)

  • Úvod
  • STARE-Nezařazené
  • ODI – Diskuze „The global response to refugees and vulnerable migrants“ (DOSTUPNÉ ONLINE!)
25.11.2016
FoRS

Stáváme se svědky vzrůstající politické, ekonomické či ekologické nestability, která denně nutí nespočet lidí opustit jejich domovy. A nestabilita v jedné oblasti následně způsobuje nestabilitu v dalších oblastech, regionech či státech. Jedná se tedy o problém na celosvětové úrovni, což by měla reflektovat i odpověď na něj. A právě této problematice se věnuje diskuzní setkání s názvem „The global response to refugees and vulnerable migrants“, které proběhne 1. 11. 2016 od 18:30 v UK, ale vy máte, stejně jako u předchozího semináře, možnost vše zdarma sledovat online z ČR. Více informací a registrační šablonu k online přenosu naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace