Czech English

ODI – Diskuze „The global response to refugees and vulnerable migrants“ (DOSTUPNÉ ONLINE!)

  • Úvod
  • STARE-Nezařazené
  • ODI – Diskuze „The global response to refugees and vulnerable migrants“ (DOSTUPNÉ ONLINE!)
25.11.2016
Eliška Šertlerová

Stáváme se svědky vzrůstající politické, ekonomické či ekologické nestability, která denně nutí nespočet lidí opustit jejich domovy. A nestabilita v jedné oblasti následně způsobuje nestabilitu v dalších oblastech, regionech či státech. Jedná se tedy o problém na celosvětové úrovni, což by měla reflektovat i odpověď na něj. A právě této problematice se věnuje diskuzní setkání s názvem „The global response to refugees and vulnerable migrants“, které proběhne 1. 11. 2016 od 18:30 v UK, ale vy máte, stejně jako u předchozího semináře, možnost vše zdarma sledovat online z ČR. Více informací a registrační šablonu k online přenosu naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace