Czech English

ODI – Events update

29.5.2020
FoRS
Organizace ODI se začátkem června chystá pořádat tři zajímavé webináře. Hned 2. června se bude konat první webinář z nové série „ODI Bites„, tentokrát na téma dopadů pandemie na dosažení cílu udržitelného rozvoje. Webináře s názvem „Global crises, local action: a humanitarian reset in response to Covid-19?“ se bude možné zúčastnit 3. června. V neposlední řadě 9. června bude možnost účastnit se webináře na téma budoucnosti afrického fiančnictví a bankovnictví i v souvislosti s virem Covid-19. Na více informací k jednotlivým webinářům se podívejte zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace