Czech English

ODI – Extreme poverty is falling, but not fast enough

5.10.2018
FoRS
Dle nových odhadů Světové banky, UNDP a ODI je extrémní chudoba na ústupu, avšak tento ústup zpomaluje a mnoho lidí zranitelných vůči chudobě čelí předpovědi, že budou ponechání stranou i nadále. Aktuální trajektorie ukazuje, že extrémní chudoba nebude odstraněna do roku 2030 a nebude ani dosažen cíl redukce počtu lidí žijících pod 1,90 dolarů/den na 3% či méně. Více na stránkách ODI.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace