Czech English

ODI – Grand Bargain annual independent report 2018

22.6.2018
FoRS
V květnu 2016 podepsalo 18 donorských zemí a 16 organizací poskytujících humanitární pomoc dokument „Grand Bargain“, ve kterém vytyčily 51 společných závazků směrem k zefektivnění humanitární pomociDle druhého reportu ODI byl učiněn pokrok v několika závazcích a proudech – zejména v oblasti plánování a financování a částečně také v integraci genderu jako průřezového tématu. Na druhou stranu je však posun v rámci jednotlivých závazků velmi nerovnoměrný a paralyzovaný nejasnou vizí společného cíle, šíří a obecností závazků a chybějícím jasným velením a zapojením se na politické úrovni. Report ODI předkládá 6 doporučení, jak závazků dosáhnout. Více na této stránce.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace