Czech English

ODI – Jakou roli hraje v pandemii COVID-19 genderová nerovnost

23.4.2020
Kamila Muchová

Titulky médií se během šíření COVID-19 zaměřily zejména na zdravotní a ekonomické dopady, obavy ohledně politické reprezentace, vzdělání, zabezpečení potravin či sociální izolace. Už méně je ovšem slyšet o tom, jak pandemie působí na genderovou nerovnost. Reakce zemí na koronavirovou krizi přitom může důležitým způsobem ovlivnit, jestli budou genderové normy posíleny, ignorovány nebo naopak narušeny. Experti ODI tak v tomto článku reagují na toto opomenutí a diskutují o genderových aspektech pandemie COVID-19, od domácího násilí přes women empowerment až po vzdělání, zdraví či sociální ochranu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace