Czech English

ODI – „Striving to transform Tanzania’s cotton sector“

1.3.2019
FoRS
Pěstování a zpracování bavlny je jedním ze tří největších zemědělských exportních odvětví v Tanzánii. Je to hlavní zdroj živobytí až pro půl milionu drobných zemědělců, většinou v regionech trpících chudobou na jihu a na východ od jezera VictoriaGatsby – Africký program pro rozvoj odvětví bavlny (SBOP) si klade za cíl tuto situaci změnit tím, že odstraní hlavní příčiny nízké produktivity v oblasti pěstování a vyzrňování bavlny v Lake Zone. O tomto programu se můžete dočíst více zde, nebo si přečíst celý report.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace