Czech English

ODI – Studie „A good gig? The rise of on-demand domestic work“

6.1.2017
FoRS

ODI ve své studii poukazuje na rychlý růst moderních technologií, díky kterým je mimo jiné daleko přístupnější trh práce a možnosti, jak nalézt zaměstnance i zaměstnavatele. Více než 54 milionů žen pracuje v domácnostech. Opravdu jim tyto technologie pomohou? A pokud si jako zaměstnavatel můžete přesně vybrat, zda chcete, aby vám doma uklidil muž či žena, přesný věk, vzhled a další aspekty, podporují i přesto tyto servery rovnost a začleňování? Podívejte se na zajímavé pojednání ODI či shlédněte poutavé video!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace