Czech English

ODI – Tenure risks

15.3.2019
Kamila Muchová
Spory týkající se pronájmu půdy mezi investory a místními obyvateli v Africe se vyskytují poměrně často. Spousta investorů o těchto problémech neví nebo jim chybí čas a prostředky, aby mohli identifikovat potenciální rizika, spojená s tímto problémem. Ve výsledku dochází díky sporům a půdu ke zpoždění v realizaci projektů, zrušení projektů, a dokonce i k násilí. Z této zprávy se dozvíte o zkušenosti podniků působících v Africkém prostředí. ODI také představuje nový veřejně dostupný nástroj k hodnocení a řešení potenciálních rizik tykajících se pronájmu půdy. Zpráva od ODI a nástroj k hodnocení rizik naleznete pod tímto odkazem.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace