Czech English

ODI – Zpráva Production gap 2019

6.12.2019
FoRS

Věděli jste, že vlády plánují do roku 2030 vyprodukovat okolo 50 % více fosilních paliv, než by odpovídalo závazku udržet růst průměrné globální teploty pod 2°C? Pokud bychom vzali v úvahu cíl růstu průměrné globální teploty o 1,5°C, překročí množství fosilních paliv dokonce 120 %. Více se můžete dozvědět ve zprávě ODI Production Gap 2019

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace