Czech English

OECD – Nejnovější data o Oficiální rozvojové pomoci (ODA) v roce 2022

13.4.2023
FoRS

Výbor pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD DAC) včera zveřejnil předběžnou výši příspěvků členských zemí na ODA za rok 2022. Česko zaznamenalo výrazný nárůst + 167,1 % oproti minulému roku a dostalo se na výši 0,36 % výše ODA ve vztahu k HND. Poprvé v historii tak dokonce překročilo hranici 0,33% ODA/HND, kterou mělo splnit již v roce 2015. Do bezprecedentně vysoké české ODA se promítla obrovská solidarita s Ukrajinou a jejími uprchlíky, která je potřebná a chvályhodná. Nicméně kdyby se do ní nezapočítala pomoc Ukrajině, tak by česká ODA oproti roku 2021 klesla. Skutečná ODA má sloužit k rozvoji chudých a klimatickou krizí nejvíce zasažených zemí světa. Tento závazek Česko dlouhodobě neplní. Česká ODA se tak v příštím roce může opět propadnout na úroveň 0,13% a Česko se tak znovu ocitne na posledním místě mezi donory. Proto by Česko mělo v následujících letech Oficiální rozvojovou pomoc navýšit a alespoň se přiblížit k plnění svých mezinárodních závazků. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace