Czech English

OECD – zveřejnění dat oficiální rozvojové pomoci za rok 2020

17.4.2021
FoRS

ODA od členů Výboru pro rozvojovou pomoc (DAC) OECD vzrostla na historické maximum 161,2 miliardy USD v roce 2020, což je reálný nárůst o 3,5% od roku 2019. Tento nárůst podpořily výdaje na pomoc rozvojovým zemím kvůli potýkání se s pandemií COVID-19. Bilaterální oficiální rozvojová pomoc Africe vzrostla o 4,1% a skupině LDCs o 1,8%. Humanitární pomoc vzrostla o 6%. Celé znění zprávy OECD zde. Údaje DAC nabízejí první důkazy o dopadu globální pandemie na oficiální rozvojovou pomoc EU. V absolutních číslech se podle OECD DAC zvýšila podpora EU ve srovnání s rokem 2019 o 7,8 %. Podle vyjádření CONCORDU, je tento nárůst však hlavně důsledkem poklesu HND zemí vyvolaného pandemií. Zpráva CONCORDU zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace