Czech English

OSN – High-level Political Forum (HLPF)

9.7.2021
FoRS

Od 2. do 16. července probíhá online HLPF, zaměřené na sledování a revizi Agendy 2030. Program se zaměřuje na zotavování se z pandemie Covid-19 v ekonomické, sociální a environmentální dimenzi udržitelného rozvoje a budování inkluzivní a efektivní cesty k dosažení Agendy 2030. Program veškerých probíhajících přednášek a workshopů, včetně jejich specifik, naleznete zde. Pro výběr z doprovodných akcí se můžete inspirovat například zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace