Czech English

SEVER Horní Maršov, o.p.s. – Letní škola místně zakotveného učení

1.7.2021
FoRS

Zajímá vás přístup ke vzdělávání, který stojí na posilování vztahu k místu? Vzděláváte děti i dospělé v místě, o místě a přemýšlíte, jak učit skrze místo-velká celospolečenská témata? Chcete sdílet své zkušenosti s ostatními kolegy, pro které je místo jednotícím prvkem pro výuku a vzájemně hledat inspiraci? Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov připravil letní školu pro pedagogy, lektory a další osoby zajímající se o své okolí. Akce proběhne mezi sobotou 21. srpna a středou 25. srpna v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury v Horním Maršově (Krkonoše). Cena se pohybuje ve výši 1 900 Kč, přičemž zahrnuje program, ubytování a plnou penzi. Pro členy FoRS zůstává možnost přihlášení i po zítřejší uzávěrce přihlášek. Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace