Czech English

OSN – Summit v Nairobi

15.11.2019
FoRS

Populační fond OSN uspořádal v první polovině listopadu summit v Nairobi za účelem dodržení politických a finančních závazků nutných pro splnění cílů Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD) z roku 1994. Nosnými tématy summitu byly zejména souvislosti mezi populací, women empowerment, mládeží a změnou klimatu. Jedním ze závěrů summitu bylo, že dokud ženy, dívky a mladí lidé nemají kontrolu nad svými životy a nežijí bez hrozby násilí, nemůže být dosaženo ani Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Více informací se dočtete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace