Czech English

OSN – United Nation’s Global Climate Action Award

13.2.2020
FoRS

Pokud v současnosti realizujete projekt, který se týká klimatické změny, máte možnost přihlásit se do soutěže OSN Global Climate Action Award. Letošní ročník se soustředí na projekty ve třech klíčových oblastech: leadership žen při boji proti klimatické změněfinancování investic zohledňujících klima a klimatická neutralita. V případě výhry získáte mimo jiné možnost účastnit se s plnou náhradou nákladů Konference OSN o klimatické změně 2020, která se bude konat ve skotském Glasgow v listopadu 2020. Mezi další benefity spojené s výhrou patří např. veřejné uznání sekretariátu Klimatické změny OSN, podpora v PR a školení v oblasti médií či možnost natočit promoční videa o Vašem projektu. Více informací o této příležitosti zde. Deadline pro přihlášení je 30. dubna 2020.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace