Czech English

Oxfam Germany a European Environmental Bureau – Vydání zprávy „Towards a wellbeing economy that serves people and nature“

  • Úvod
  • STARE-Aktuality
  • Oxfam Germany a European Environmental Bureau – Vydání zprávy „Towards a wellbeing economy that serves people and nature“
1.5.2021
FoRS

Nová zpráva je zaměřena na Evropskou unii, věnuje se historickému kontextu, tématu neo-kolonialismu, nerovnosti či teorii závislosti. Zároveň popisuje, jak funguje současný extraktivní ekonomický systém, který je výrazně orientovaný pouze na ekonomický růst a současně zanedbává oblast ochrany životního prostředí, čímž také přispívá ke globálnímu oteplování. Dálese věnuje způsobům transformace tohoto systému se zaměřením na 4 oblasti: spotřeba potravin, textilní průmysl, stavební průmysl a digitální revoluce. Celé znění zprávy k dispozici zdePředstavení zprávy doprovázel i nový dokumentární film The 25% revolution

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace