Czech English

Panelová diskuze „Demokracie ve vzdělání: jak probíhá dialog“

10.9.2015
FoRS
V úterý 15. září 2015 od 15:45 do 17:15 pořádá Centrum pro otázky životního prostředí (Univerzita Karlova) ve spolupráci s FoRS panelovou diskuzi v rámci konference Forum 2000 s názvem „Demokracie ve vzdělání: jak probíhá dialog“. Místo konání je Goethe-Institut. Diskutovat bude Tomáš Sedláček (ekonom), Ilona Wiss (prezidentka International Center for Cultural and Educational Exchange: The Bĕhal Fejér Institute), Jana Dlouhá (vědecká pracovnice COŽP UK a šéfredaktorka časopisu Envigogika), Jaroslav Anděl (umělecký ředitel Centra současného umění DOX, kritik a autor knih o výtvarném umění), moderovat tuto debatu bude Bob Karous (vedoucí komunikace EDUin, o. p. s. ). Cíl debaty je: „Představit různé pohledy a přístupy ke vzdělávání v kontextu problémů a potřeb současnosti; zdůraznit potřebu vize vzdělávání sdílené napříč společností; diskutovat možnosti, jak se různí společenští aktéři mohou podílet na tvorbě vzdělávací politiky a přímo ovlivňovat praxi.“

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace