Czech English

Pochod za klimatickou spravedlnost

6.9.2015
FoRS

Hnutí DUHA zve všechny zájemce na úvodní schůzku, na níž bude otevřena diskuze o tom, jakým způsobem v České republice ideálně využít Klimatickou konferenci v Paříži (COP) coby příležitost ke komunikaci nejen ekologických témat. Hnutí DUHA plánuje v Praze připravit a uskutečnit pochod, který se bude konat v den celosvětové mobilizace pro klima, o víkendu před začátkem COPu, tj.28. listopadu 2015. Zájemci o spolupořádání pochodu nechť se ozvou Josefu Patočkovi (na josef.patocka@hnutiduha.cz). První schůzka se uskuteční v pondělí 7. 9. 2015 od 18:00 na Zeleném kruhu (Lublaňská 17) v Praze.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace