Czech English

Polsko členem Výboru pro rozvojovou spolupráci OECD

23.10.2013
adelastiborova
Během několika posledních let zaznamenalo Polsko značný pokrok při reformování svého systému rozvojové spolupráce, který tak nyní disponuje právním, strategickým i institucionálním rámcem pro poskytování rozvojové spolupráce. Polsko rovněž postupně zvyšuje objem své oficiální rozvojové spolupráce (ODA), který dosáhl v roce 2012 výše 438 mil.USD, což činí 0,09 % HND. Na svém zasedání dne 22.října 2013 vyzval Výbor pro rozvojovou spolupráci OECD Polsko, aby se stalo dalším členem a následovalo tak Českou republiku a Slovensko, které se připojily nedávno. Polsko přijalo tuto výzvu ještě tentýž den. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace