Czech English

Pozice CONCORD k potravinové bezpečnosti

22.10.2014
FoRS
FÉROVOST, DEMOKRACIE A ROZMANITOST NAŠEHO POTRAVINOVÉHO SYSTÉMU

Platforma CONCORD prosazuje vytvoření potravinového systému umožňujícího každému jednotlivci získat zdravou a výživnou stravu. Základem tohoto systému by mělo být právo na potraviny. Jeho fungování by nemělo zatěžovat naší planetu nad hranice jejích možností, jeho základní vlastností by měla být pružnost a měl by vycházet z potřeb lidí.

Společná pozice platformy CONCORD o potravinové bezpečnosti byl připraven pod vedením Evropské skupiny pro potravinovou bezpečnost (EFSG) platformy CONCORD. Tento dokument je výsledkem konzultací a diskusí mezi desítkami nevládních organizací zabývajících se potravinovou bezpečností a představuje vizi CONCORD ohledně budoucího potravinového systému, analyzuje současné problémy a navrhuje možná řešení.

Celá publikace je k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace