Czech English

Pozvánka na Africa-EU Week a side event organizací Člověk v tísni a Mendelu

Ve dnech 14. – 18. 2. 2022, těsně před 6. summitem EU-Africké unie, proběhne 1. ročník Týdne Afrika-Evropa pořádaný Evropskou komisí s cílem shromáždit mladé lidi, občanskou společnost a soukromý sektor z obou regionů k diskuzím o různých aspektech budoucího partnerství Afriky s EU. V rámci tohoto týdne proběhne i řada doprovodných akcí.

Pozvánka na Africa-EU Week a side event organizací Člověk v tísni a Mendelu
Ve dnech 14. – 18. 2. 2022, těsně před 6. summitem EU-Africké unie, proběhne 1. ročník Týdne Afrika-Evropa pořádaný Evropskou komisí s cílem shromáždit mladé lidi, občanskou společnost a soukromý sektor z obou regionů k diskuzím o různých aspektech budoucího partnerství Afriky s EU. V rámci tohoto týdne proběhne i řada doprovodných akcí.

Dvě členské organizace FoRS (Člověk v tísni a Mendelova univerzita) společně s několika dalšími africkými univerzitami jsou zapojené do jedné z nich „Lessons of 10 years of vocational training for livelihood development programs in Africa“, spolupořádané českým MZV. Akce proběhne dne 14. 2. od 13:30 do 15:00 (online) a přihlašovat se na ni (v rámci celého Týdne Afrika Evropa) je možné zde.

Téma nového nastavení partnerství mezi EU a Afrikou a kvalitní participace občanské společnosti z obou regionů i obě výše zmíněné akce jsou prioritou v rámci společného projektu platforem rozvojových a humanitárních NNO k předsednictví zemí tria (francouzská Coordination Sud – FoRS- CONCORD Sweden) v EU (2022 – 2023) a sekretariátu CONCORD Europe v Bruselu, finančně podpořeného ze strany EU.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace