Czech English

Pozvánka na kulatý stůl: Společenská odpovědnost byznysu

8.11.2013
Kamila Muchová
Informační centrum OSN v Praze  a Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) Vás srdečně zve na kulatý stůl s názvem Společenská odpovědnost byznusu. Za účasti odborníků budou na konkrétních příkladech prezentovány zásady UN Global Compact OSN z oblasti pracovních podmínek, lidských práv, environmentální politiky firem a korupce. Akce se koná 21. listopadu 2013 od 13 do 16 hod.  v Informačním centru OSN, Železná 24, Praha 1  Oficiálně budou položeny základy k vytvoření národní sítě UN Global Compact v ČR a zahájena práce na vytvoření českého průvodce 10 základními principy UN GC včetně příkladů české praxe. UN Global Compact (UN GC) je celosvětová platforma pod záštitou OSN pro firmy a organizace, které jsou rozhodnuty sjednotit své poslání i každodenní práci s deseti obecně přijímanými zásadami v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a protikorupčních opatření. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se na akci předem registrovat:  setinova@a-csr.cz Program akce naleznete v pozvance.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace