Czech English

Přihlašování na workshopy na téma KLIMA SE MĚNÍ. A my s ním!

27.10.2020
FoRS

Organizace sdružené v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci Vás zvou na Online Festival globálního rozvojového vzdělávání na téma

KLIMA SE MĚNÍ. A my s ním!

Datum: 18. 11. 2020 10:00 – 19:00

Místo: online na platformě Zoom

Workshopy:

10:00 – 12:00 hod.         Workshop 1: Jak komunikovat změnu klimatu?

13:00 – 15:00 hod.         Workshop 2: Jak informovat o změně klimatu a neztratit se v datech?

17:00 – 19:00 hod.         Workshop 3: Jak na nenásilnou komunikaci ve škole i v životě.  

ZAREGISTRUJTE SE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHMdk-r1-ts3w4UZSXPJT8TA5PqnfPXOyR_ZKd-7PSmks4w/viewform?gxids=7757

ANOTACE WORKSHOPŮ

10:00 – 12:00, Online workshop 1: Jak komunikovat změnu klimatu, aby nás lidé chtěli slyšet?

Jak upozornit na naléhavost změny klimatu a zároveň nevytvářet pocit úzkosti a bezmoci? Jak infor­movat o složitých spojitostech a neztratit se v nich? V rámci workshopu si vyzkoušíme, jak působí různé komunikační tóny a prostředky jako je obraz, video a text. Na příkladech různorodých zpráv a formátů si na vlastní kůži demonstrujeme účinnost strategií, které využívají média, neziskové organizace a vlivné osobnosti. Budeme diskutovat klady a zápory konkrétních případů komunikačních prostředků a zhodnotíme, jaké faktory působí informativně a mobilizačně na různé typy cílových skupin.

Lektoři: Veronika Ambrozyová (Člověk v tísni), Jakub Zelený

13:00 – 15:00, Online workshop 2: Jak informovat o změně klimatu a neztratit se v datech?

Kde zjistit ověřená fakta o globální změně klimatu? Jak vybrat věrohodné zdroje informací? Jak to naučit žáky? Odpověďmi na tyto otázky vás provede workshop brněnské organizace Zvolsi.info, který vás už nikdy nenechá bezmocně tápat v záplavě dat, analýz a grafů o klimatické změně, ale naučí vás jimi hladce proplouvat a srozumitelnou formou je předávat dál. Ať už vašim žákům, spolužákům či přátelům.

Lektoři: Jan Bořil (Zvolsi.info)

17:00 – 19:00, Online workshop 3: Jak na nenásilnou komunikaci ve škole i v životě.

Chcete si i v zapálené diskuzi umět udržet chladnou hlavu a nevybuchnout? Přihlaste se na workshop nenásilné komunikace. Nenásilná komunikace je me­toda – či možná spíše umění – komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny. Tento workshop poslouží k prozkoumání základních principů nenásilné komunikace, zma­pování tohoto přístupu a vyjasnění možností použití v praxi ve škole, ale i ve vašem každodenním životě. Záměrem workshopu je také prozkoumání přínosu nenásilné komunikace v prostředí školy či v diskuzích o klimatických otázkách. Workshop bude probíhat interaktivní formou a jeho kapacita je omezena počtem 15 účastníků.

Lektor: Adam Čajka (lektor kurzů nenásilné komunikace)

ZAREGISTRUJTE SE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQHMdk-r1-ts3w4UZSXPJT8TA5PqnfPXOyR_ZKd-7PSmks4w/viewform?gxids=7757

 KONTAKT: Eliška Šertlerová, tel.: +420 777 273 909, sekretariat@fors.cz, www.fors.cz

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace