Czech English

Přihlašujte se na European Public Sector Award 2015

8.4.2015
FoRS

European Institute of Public Administration prodloužil deadline pro přihlašování na European Public Sector Award 2015 (EPSA 2015). Hlásit se tedy můžete až do pátku 24. dubna.

Vyhlašovat se budou celkem tři ocenění. Jedná se o skvělou příležitost, jak zviditelnit své projekty a stát se součástí evropské sítě veřejného sektoru.

Hlásit se mohou všechny instituce veřejného sektoru ze všech správních úrovní i agentury veřejného a soukromého sektoru.

Veškeré informace včetně přihlášky naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace