Czech English

Problematika menšin v médiích

2.4.2014
FoRS
5-týdenní online kurz, který je zcela zdarma! Kurz je určen novinářům, fotografům a studentům žurnalistiky z Bulharska, České republiky, Řecka, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Polska a Slovenska se zájmem o psaní článků s tematikou zahraniční politiky. Celkem bude vybráno 50 účastníků, přičemž 20 účastníků se bude moci zúčastnit cesty do některé z rozvojových zemí. Proč se zúčastnit:
  • Získejte nový pohled na příběhy lidí a lepší porozumění politickým otázkám v neklidných oblastech světa.
  • Získejte příležitost podávat exkluzivní zprávy o původním obyvatelstvu a menšinách založené na informacích přímo z místa jejich života.
  • Získejte příležitost naučit se psát o otázkách rozvojové spolupráce a humanitární pomoci více výstižně.
  • Získejte příležitost podávat zprávy o rozvojovém světě a menšinách více efektivně a eticky.
  • Získejte zdroje, kontakty a nástroje pro pokrytí témat z globálního Jihu.
Kurz se uskuteční v termínu 5. května až 8. června 2014. Hlásit se můžete do 23. dubna 2014 prostřednictvím vyplněného formuláře (zde). Informace o kurzu jsou k dispozici zde. Více se dozvíte zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace