Czech English

Punto.sud – Working with DG DEVCO and DG NEAR

27.3.2019
FoRS
Získejte přehled o relevantních aktérech EU a hlavních programech; identifikujte možnosti financování, které jsou vhodnější pro dlouhodobou strategii vaší organizace. Zjistěte, jak být úspěšný při získávání finančních prostředků z EU, psaní dobrých návrhů projektů a rozpočtu. Buďte připraveni na řízení projektu financovaného EU získáváním kompetencí v oblasti monitorování, partnerství a vytváření sítí zaměřených na výsledky, podávání zpráv, zajištění způsobilosti nákladů a auditu. Účastníci získají znalosti a dovednosti pro řešení všech typů problémů a výzev při vedení projektů financovaných EU, zejména těch, které jsou financovány DG DEVCO (EuropeAid) a DG NEAR. Standardní cena kurzu je 400 eur, je zde však možnost slevy za včasnou registraci. Termíny jsou pro celý rok 2019 – více informací naleznete ZDE.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace