Czech English

PAGoDA – vše co potřebujete vědět

27.3.2019
FoRS
Zlepšete své dovednosti při získávání finančních prostředků EU a při řízení akcí financovaných EU: vstupte do systému programování a financování EU, buďte připraveni na přímá jednání s delegacemi EU nebo EK, abyste získali finanční prostředky a uvědomili si hlavní prováděcí pravidla projektu. Tento e-learningový program se skládá ze tří lekcí a poskytne vám konkrétní a praktický přehled o všech aspektech týkajících se financování EU, se zvláštním zaměřením na nový soubor pravidel obsažených v programu PAGoDA (grant nebo dohoda o delegování). Cena kurzu je 210 eur. Více informací naleznete ZDE.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace